Zoznam kníh z našej ponuky:


  Názov Autor Popis Cena
A Boh riekol ... Dr. Farid Abou-Rahme Táto kniha je napísaná s cieľom objasniť a svojím svedectvom poukázať na to, že vedecké fakty nepodporujú populárnu teóriu evolúcie, ale skôr potvrdzujú podanie stvorenia, ktoré nám približuje Biblia. 200 Din
2 €
Efežanom - tajomstvo cirkvi William MacDonald Hlavným predmetom tohto listu je to, čo Pavel nazýva tajomstvom. Nemyslí tým niečo, čo nemôže byť vysvetlené. Skôr predivnú pravdu, ktorá nikdy predtým nebola známa, ale teraz je zjavená. Čo je tou predivnou pravdou? Je to oznámenie, že veriaci Židia a veriaci pohania sú teraz jedno v Kristovi. 200 Din
2 €
Keď život začínal Kristína Royová Kniha zachytáva život jednoduchých ľudi v dedinských pomeroch na prelome 19. a 20. storočia na Slovensku. Dobre známa autorka, Kristína Royová, veľmi výstižne opisuje vzťah jednotlivých ľudí k Bohu. 200 Din
2 €
Nepohnuteľné kráľovstvo David Gooding Táto kniha má svoj pôvod v niektorých ústnych podaniach - kázniach v Anglicku. Je to desa úvah nad listom Židom. 200 Din
2 €
Nespútaná viera David Gooding Táto knižočka je napísaná za účelom poukázať na niektoré oblasti, v ktorých by nám bolo treba pomôcť ľuďom, ktorí len nedávno prišli k osobnému stretnutiu s Kristom. 100 Din
1 €
Pán a zbory J. M. Davies ... ešte jedna kniha o Cirkvi? Je to potrebné? Niektorým je tento predmet príliš sporný, iným sa zase môže zdať zovšedneným a opotrebovaným. No neprestajnou potrebou je povzbudenie veriacich a pripomínanie im toho, čo Nový Zákon učí v spojení so vzájomným obecenstvom a spoločným svedectvom. 100 Din
1 €
Šťastie Kristína Royová "Čo svet prejdeš", hovorievali ľudia, "takých bratov, ako sú Pavel a Ondrej Murtín, ktorí by tak spolu žili, áno čo by sa tak radi mali, iste nenájdeš ..." 150 Din
1,5 €
Šťastní ľudia Kristína Royová Tak, ako aj iné jej knihy, aj táto zachytáva život jednoduchých ľudi v dedinských pomeroch na prelome 19. a 20. storočia na Slovensku. Dobre známa autorka, Kristína Royová, veľmi výstižne opisuje vzťah jednotlivých ľudí k Bohu. 150 Din
1,5 €
Uver a daj sa pokrstiť Victor Jack Zvesť, ktorú Peter kázal na deň Letníc, nám poukazuje na medzníky, ktoré potrebujeme prejsť na našej ceste k viere v Pána Ježiša Krista. 100 Din
1 €
Vyvolený k životu Michael Browne Ako Boh zachránil výsadkára Kráľovskej námornej pechoty v pralesoch Malajzie. 50 Din
0,5 €
Za vysokú cenu Kristína Royová "Po mnohom uvažovaní som sa konečne odhodlala vydať aj druhú časť Bludárov. Ale preto, že táto kniha tvorí samostatný celok, dala som jej iný názov. Išlo mi o to, aby som podala obraz pokorného, Kristu podobného kresťana a aby som ukázala ako môže takýto kresťan vplývať na svoje okolie." Autorka. 150 Din
1,5 €
Vaša objednávka bola úspešne odoslaná. Čo sa týka platby, budeme Vás kontaktovať na Vami zadaný e-mail. Ďakujeme.
Počas odosielania Vašej objednávky sa vyskytla chyba. Prosíme, zopakujte Vašu objednávku neskôr. Ďakujeme za pochopenie.

Objednávací formulár:

Meno a priezvisko:
E-mail:
Adresa:
Spamová ochrana
zadajte číselný výsledok tri krát desať:

Vybrané knihy:

Nie sú vybrané žiadne knihy.